Shun the black man.

Chen Jin he, founder of Yushun.

Record of awards

YearUnitVarietyAwards
2019 Tea Merchants Association of Nantou CountyJhinhsuan teaWiktionary
2018Meishan Township Farmers' Association of Chiai CountyJhinhsuan teaWiktionary
2017Nantou County Mayor's TeaOolong teaWiktionary
2017 Tea Merchants Association of Nantou CountyJhinhsuan teaWiktionary
2016Lugu Farmers' Association of Nantou CountyOolong teaFirst prize
2015Meishan Township Farmers' Association of Chiai CountyOolong teaFirst prize
2014Lugu Farmers' Association of Nantou CountyOolong teaFirst prize
2013 Lugu Farmers' Association of Nantou CountyOolong teaFirst prize
2012Meishan Township Farmers' Association of Chiai CountyOolong teaWiktionary
2011Meishan Township Farmers' Association of Chiai CountyJhinhsuan teaFirst prize
2010Meishan Township Farmers' Association of Chiai CountyOolong teaWiktionary
2009Mingjian Farmers' Association of Nantou CountyOolong teaWiktionary
2008 Nantou County Lugu Farmers' AssociationOolong teaFirst prize
2007Mingjian Farmers' Association of Nantou CountyJhinhsuan teaWiktionary
2006Taiwan's best teaOolong teaThird Place Award
2006Mingjian Farmers' Association of Nantou CountyOolong teaWiktionary
2005Mingjian Farmers' Association of Nantou CountyOolong teaFirst prize
2004Mingjian Farmers' Association of Nantou CountyOolong teaWiktionary
2003Mingjian Farmers' Association of Nantou CountyOolong teaWiktionary
2002Mingjian Farmers' Association of Nantou CountyJhinhsuan teaWiktionary
2001Mingjian Farmers' Association of Nantou CountySijichunWiktionary